Vahingonkorvaus

Ihmisillä on yleensä selkeä käsitys siitä, että kärsitystä vahingosta tulee saada korvaus. Käytännössä kuitenkin vahingonkorvausvastuun ja vahingon suuruuden arvioiminen ilman asiantuntevaa lakimiestä voi osoittautua mahdottomaksi tehtäväksi.

Osaamisemme vahingonkorvausasioissa

Toimistomme kokeneet lakimiehet osaavat arvioida tapauksen ja sen vaatimat toimenpiteet. Kokemuksemme vahingonkorvausasioiden hoitamisesta antaa meille valmiudet arvioida vastuukysymykset ja kärsityn vahingon suuruuden. Sekä vahingonkärsineen osapuolen että vahingon aiheuttaneen osapuolen vakuutuksilla on usein suuri merkitys vahingonkorvauksia koskevissa asioissa. Neuvottelemme vakuutusyhtiöiden kanssa, ja ajamme asiaasi tarvittaessa myös oikeudessa.

Milloin olet oikeutettu vahingonkorvaukseen

Vahingonkorvaus tarkoittaa joko vahingonkorvauslain tai sopimuksen perusteella maksettavaa korvausta kärsitystä omaisuus- tai henkilövahingosta. Vahingonkorvausvelvollisuus tai oikeus vahingonkorvaukseen voi syntyä sopimus-, työ- tai virkasuhteessa, sopimussuhteen ulkopuolella tai rikosvahinkona.
Vallitsevan oikeuskäytännön mukaan vahingonaiheuttajaa pidetään yleisesti korvausvelvollisena. Korvausvelvollisuus ei edellytä tahallisuutta, vaan tuottamuksellisuus tai huolimattomuudestakin johtunut vahinko aiheuttaa korvausvelvollisuuden. Tuottamuksellisuus voi täyttyä myös sillä, ettei vahingonaiheuttaja ole huolehtinut jostain velvollisuudestaan, vaan on laiminlyönyt velvollisuutensa, ja vahinko on aiheutunut tästä laiminlyönnistä. Autamme sinua selvittämään vastuukysymykset. Ensin selvitämme, oletko oikeutettu vahingonkorvaukseen. Seuraavaksi autamme sinua arvioimaan kärsimäsi suorat ja välilliset vahingot.
Vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen ei edellytä rikosoikeudellista vastuuta.

Omaisuusvahingot

Omaisuusvahingot tarkoittavat vahinkoja, jotka ovat tapahtuneet irtaimelle tai kiinteälle omaisuudelle. Irtaimeen omaisuuteen kuuluvat esineet ja esimerkiksi asunto-osakkeet. Irtaimeen omaisuuteen luetaan useimmiten kuuluvaksi myös lemmikkieläimet. Kiinteää omaisuutta ovat kiinteistöt, eli maaomaisuus ja sillä sijaitsevat rakennukset.
Toimistomme kokeneet lakimiehet osaavat arvioida tapauksen ja sen vaatimat toimenpiteet.

Henkilövahingot

Henkilövahinko tarkoittaa henkilöön kohdistuvaa vahinkoa. Henkilöön kohdistuva vahinko voi tarkoittaa muun muassa terveydellisen haitan aiheutumista, pysyvää tai tilapäistä vammaa tai työkyvyn menettämistä.

Rikoksen uhri

Mikäli epäilty tuomitaan rikoksesta, sinulla voi olla oikeus vahingonkorvauksiin. Autamme sinua arvioimaan kärsimäsi vahingon suuruuden. Huolehdimme myös vahingonkorvausvaateiden esittämisestä rikosprosessissa. Tarvittaessa haemme valitusteitse tuomittuihin tai tuomitsematta jätettyihin vahingonkorvauksiin muutosta ylemmissä oikeusasteissa.
Joskus syyllinen määrätään maksamaan vahingonkorvauksia, mutta hänet todetaan varattomaksi tai syyllinen jää kokonaan tuntemattomaksi. Tällöin selvitämme puolestasi, onko sinulla oikeus saada korvaus kärsimästäsi vahingosta Valtionkonttorilta. Jos syyllinen on maksukykyinen, muttei maksa korvauksia, huolehdimme siitä, että saatavien perintä hoidetaan ulosoton kautta.

Epäilty, syytetty tai tuomittu: Rikoksella aiheutettu vahinko

Mikäli sinut tuomitaan rikoksesta, sinut voidaan tuomita myös maksamaan vastapuolelle vahingonkorvauksia. Autamme sinua arvioimaan tuotetun vahingon suuruuden. Huolehdimme siitä, ettei sinua tuomita maksamaan vahingonkorvauksia vahingoista, joita et ole aiheuttanut. Tarvittaessa haemme valitusteitse oikaisua tuomittuihin vahingonkorvauksiin ylemmistä oikeusasteista.
Joskus saattaa olla, että sinut määrätään maksamaan kohtuullisia vahingonkorvauksia, mutta et pysty maksamaan niitä kerralla. Tällöin autamme sinua neuvottelemaan vastapuolen kanssa maksuohjelmasta. Maksuohjelman aikaansaaminen saattaa estää sinua joutumasta ulosottoon ja se saattaa ehkäistä luottotietomerkintöjen syntymisen.

Kustannukset

Selvitämme aina asiakkaamme puolesta, onko asiakkaallamme oikeus saada kulumme korvattua joko kokonaan tai osittain esimerkiksi kotivakuutukseen kuuluvasta oikeusturvavakuutuksesta. Sekä rikoksen uhrina että rikoksesta epäiltynä saatat olla myös oikeutettu valtion varoista maksettavaan avustajaan.

Maksuton puhelinneuvonta
050 401 0840