Rikosasiat

Rikos ja sen seuraamukset voivat vaikuttaa suuresti sekä uhrin että epäillyn elämään. Rikoksen uhriksi joutuminen lisää turvattomuuden tunnetta, ja rikoksesta epäillyksi tuleminen on monelle hyvin kuormittava prosessi. Joskus on epäselvää, onko tapahtunut rikos. Avustamme sinua prosessin kaikissa vaiheissa vankalla ammattitaidolla olit sitten rikoksen uhri tai rikoksesta epäilty.

 

Rikoksen uhri

Kuka tahansa voi joutua rikoksen uhriksi. Pitkän tuomioistuintyöskentelykokemuksemme tuomalla ammattitaidolla autamme sinua arvioimaan tapahtunutta ja kärsimääsi vahinkoa, laatimaan rikosilmoituksen ja vahingonkorvausvaatimuksen, keräämään todistusaineistoa sekä ajamaan asiaasi oikeudessa. Kuljemme rinnallasi koko prosessin läpi.


Rikosprosessi eri viranomaisissa

Rikoksen tutkintaprosessi etenee tutkintapyynnön tai rikosilmoituksen jättämisestä esitutkinnan kautta syyttäjälle syyteharkintaan ja siitä edelleen tuomioistuimeen. Tuomion jälkeen käsitellään joissain tapauksissa erillisessä prosessissa vahingonkorvausasiat.


Rikosilmoitus

Poliisille jätetyn tutkintapyynnön tai rikosilmoituksen perusteella poliisi tekee päätöksen siitä, aloittaako se esitutkinnan. Autamme sinua tilanteen arvioimisessa sekä laadimme kanssasi tutkintapyynnön tai rikosilmoituksen.


Esitutkinta

Esitutkintavaiheessa kuullaan aina rikoksesta epäiltyä. Rikoksen uhria kuullaan aina, mikäli se on mahdollista. Avustamme sinua kuulemisessa, jotta oikeutesi ovat kaikissa vaiheissa turvatut, ja pöytäkirjaan tulee kirjatuksi kaikki rikoksen kannalta olennainen tieto.


Syyteharkinta

Esitutkinnan päättymisen jälkeen syyttäjä tekee päätöksen joko syytteen nostamisesta tai syyttämättä jättämisestä. Jos tapahtunut ei ole rikoslain määrittämä rikos, tekijä voi silti olla vahingonkorvausvelvollinen jonkin muun lain perusteella. Avustamme sinua tarvittaessa asian ajamisessa siviilikanteena.


Syyte ja käräjäoikeus

Mikäli syyttäjä päättää nostaa syytteen, avustamme sinua oikeudenkäynnissä. Joskus rikoksen tekijän kohtaaminen oikeudessa voi olla raskasta, ja huolehdimme siitä, että saat tarvitsemasi tuen.


Tuomio ja tuomiosta valittaminen

Rikosasiassa tuomio voi olla vapauttava tai siinä voidaan todeta epäilty syylliseksi ja määrätä rangaistus. Joskus epäilty todetaan syylliseksi, mutta rangaistus tai tuomitut korvaukset tuntuvat riittämättömiltä tekoon nähden. Rikoksen uhri voi hakea valituslupaa hovioikeudelta tai tietyissä tapauksissa valittaa vapauttavasta tuomiosta ilman valituslupaa seuraavaan oikeusasteeseen eli hovioikeuteen. Hoidamme valitusluvan ja valituksen laatimisen puolestasi. Joskus asia ei ratkea vielä hovioikeudessakaan. Tällöin saattaa olla tarvetta hakea valituslupaa ja valittaa korkeimpaan oikeuteen. Tarvittaessa ajamme asiaasi korkeimmassa oikeudessa.


Vahingonkorvaukset

Mikäli epäilty tuomitaan rikoksesta, sinulla voi olla oikeus vahingonkorvauksiin. Autamme sinua arvioimaan kärsimäsi vahingon suuruuden. Huolehdimme myös vahingonkorvausvaateiden esittämisestä. Tarvittaessa haemme valitusteitse vahingonkorvauksia myös ylemmistä oikeusasteista.

Joskus syyllinen määrätään maksamaan vahingonkorvauksia, mutta hänet todetaan varattomaksi tai syyllinen jää kokonaan tuntemattomaksi. Tällöin selvitämme puolestasi, onko sinulla oikeus saada korvaus kärsimästäsi vahingosta Valtionkonttorilta. Jos syyllinen on maksukykyinen, muttei maksa korvauksia, huolehdimme siitä, että saatavien perintä hoidetaan ulosoton kautta.


Kustannukset


Selvitämme aina asiakkaamme puolesta, onko asiakkaallamme oikeus saada kulumme korvattua joko kokonaan tai osittain esimerkiksi kotivakuutukseen kuuluvasta oikeusturvavakuutuksesta. Sekä rikoksen uhrina että rikoksesta epäiltynä saatat olla myös oikeutettu oikeusapuun valtion varoista.

 

Rikoksesta epäilty

Rikoksesta epäillyksi joutuminen on hyvin raskas prosessi useimmille ihmisille. Aina ei ole edes selvää, onko tapahtunut rikos. Olet saattanut mielestäsi toimia täysin oikein, ja kuitenkin käynnistetään poliisitutkinta. Jotta oikeutesi olisi turvattu prosessin joka vaiheessa, on tärkeää, että sinulla on alusta asti tukenasi lakimies. Pitkän syyttäjätyökokemuksemme tuoman ammattitaitomme ansiosta tunnemme läpikotaisin kaikki rikosprosessin eri vaiheet.

Rikosprosessi eri viranomaisissa

Rikoksen tutkintaprosessi etenee tutkintapyynnön tai rikosilmoituksen jättämisestä esitutkinnan kautta syyttäjälle syyteharkintaan ja siitä edelleen tuomioistuimeen.


Rikosilmoitus

Poliisille jätetyn tutkintapyynnön tai rikosilmoituksen perusteella poliisi tekee päätöksen siitä, aloittaako se esitutkinnan. Autamme sinua tilanteen arvioimisessa sekä käymme kanssasi tapahtumaketjun, joka on aiheuttanut tilanteen, että sinusta on tehty joko tutkintapyyntö tai rikosilmoitus.


Esitutkinta

Esitutkintavaiheessa kuullaan aina rikoksesta epäiltyä. Avustamme sinua kuulemisessa, jotta oikeutesi ovat kaikissa vaiheissa turvatut. Varmistamme, ettet tule allekirjoittaneeksi kuulustelupöytäkirjaa ymmärtämättä sen sisältöä.


Syyteharkinta

Esitutkinnan päättymisen jälkeen syyttäjä tekee päätöksen joko syytteen nostamisesta tai syyttämättä jättämisestä. Mikäli syyttäjä tekee syyttämättäjättämispäätöksen, vastapuoli saattaa vielä tehdä valituksen.
Joskus tapahtunut ei ole rikoslain määrittämä rikos, mutta vastapuoli voi silti vaatia sinulta vahingonkorvausta jonkin muun lain perusteella. Avustamme sinua myös tarvittaessa asian ajamisessa siviilikanneasiassa.


Syyte ja käräjäoikeus

Mikäli syyttäjä päättää nostaa syytteen, avustamme sinua oikeudenkäynnissä. Tuomioistuin arvioi asiaa kirjallisten todisteiden ja henkilötodistelun perusteella. Puolustamme sinua ja huolehdimme sinun oikeuksistasi oikeudenkäynnissä.


Tuomio ja tuomiosta valittaminen

Rikosasiassa tuomio voi olla vapauttava tai siinä voidaan todeta epäilty syylliseksi ja määrätä rangaistus. Rikoksesta tuomittu voi hakea valituslupaa hovioikeudelta tai tietyissä tapauksissa valittaa ilman valituslupaa hovioikeuteen. Hoidamme valitusluvan ja valituksen laatimisen puolestasi. Joskus asia ei ratkea vielä hovioikeudessakaan. Tällöin saattaa olla perusteltua hakea valituslupaa ja valittaa korkeimpaan oikeuteen. Haemme valitusluvan, teemme valituksen ja tarvittaessa ajamme asiaasi korkeimmassa oikeudessa.


Vahingonkorvaukset

Mikäli sinut tuomitaan rikoksesta, sinut voidaan tuomita myös maksamaan vastapuolelle vahingonkorvauksia. Autamme sinua arvioimaan tuotetun vahingon suuruuden. Huolehdimme siitä, ettei sinua tuomita maksamaan vahingonkorvauksia vahingoista, joita et ole aiheuttanut. Tarvittaessa haemme valitusteitse oikaisua tuomittuihin vahingonkorvauksiin myös ylemmistä oikeusasteista.

Joskus saattaa olla, että sinut määrätään maksamaan kohtuullisia vahingonkorvauksia, mutta et pysty maksamaan niitä kerralla. Tällöin autamme sinua neuvottelemaan vastapuolen kanssa maksuohjelmasta. Maksuohjelman aikaansaaminen saattaa estää sinua joutumasta ulosottoon ja se saattaa ehkäistä luottotietomerkintöjen syntymisen.


Kustannukset

Selvitämme aina asiakkaamme puolesta, onko asiakkaallamme oikeus saada kulumme korvattua joko kokonaan tai osittain valtion varoista.

Maksuton puhelinneuvonta
050 401 0840