Asuntokauppa

 

Asuntokauppa ja sisäilmaongelmat omassa tai vuokra-asunnossa ja työpaikalla

Koti on suomalaisen suurin sijoitus. Oli kyseessä sitten oma koti tai vuokra-asunto, ihminen viettää kotonaan aikaa päivittäin enemmän kuin missään muussa sisätilassa. Laatuongelmat eivät ole vain asumismukavuuteen vaikuttavia asioita, vaan niillä on suuri terveydellinen ja taloudellinen merkitys. Kodin jälkeen toiseksi eniten aikaa vietetään useimmiten työpaikalla. Työpaikan sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa terveyshaittoja ja sitä kautta myös taloudellisia menetyksiä. Meillä on vahvaa näyttöä menestyksekkäästä osaamisesta asuntokauppaan ja sisäilmaongelmiin liittyvien asioiden hoidossa.


Ennen asuntokauppaa – vastuunjako, sopimusasiakirjat

Avustamme asiakkaitamme kauppaan liittyvien sopimusasiakirjojen laadinnassa. Kohteen kunnon tutkituttaminen sekä huolellinen vastuunjaon selvittäminen jo etukäteen ennaltaehkäisevät asioiden riitautumista mahdollisen laatuvirheen ilmetessä.

 

Asuntokaupan jälkeen – reklamointi määräajassa, vastaaminen vaatimuksiin

Valtaosa laatuongelmista ilmenee vasta kaupanteon jälkeen. Sisäilmaongelmat ilmenevät vasta ajan kuluessa. Sisäilmaongelmien aiheuttajana on useimmiten piilevä kosteusvaurio, joka korjaamattomana saattaa aiheuttaa homeongelman. Reklamointi laatuvirheestä on tehtävä lain asettaman määräajan puitteissa. Määräajat vaihtelevat kaupan kohteen ja käyttötarkoituksen mukaan. Samoin vaatimuksiin on vastattava määräajan puitteissa. On selvitettävä myös kiinteistönvälitysliikkeen ja kuntotarkastajan vastuu menettelystään. Avustamme kaikkia asuntokaupan osapuolia asuntokaupan jälkeisten laatuvirheasioiden hoidossa riippumatta siitä, onko asuntokaupan asiakirjat tehty meidän toimistollamme vai muualla.

 

Vuokra-asunnon ja työpaikan sisäilma- ja homeongelmat

Kosteus- ja homeongelmat eivät rajoitu vain asuntokaupan piiriin. Sisäilmaongelmista johtuvia terveyshaittoja ja taloudellisia vahinkoja voi aiheutua yhtä lailla myös vuokra-asunnossa tai työpaikalla. Näissä nousevat esiin työnantajan vastuu työntekijän työturvallisuudesta, vuokranantajan ja vuokralaisen väliset vastuukysymykset sekä asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu. Avustamme kaikkia osapuolia näiden asioiden hoidossa.

 


Osaamisemme asuntokaupan laatuvirheissä sekä sisäilma-, kosteus-, rakennusvirhe- ja homeongelmissa

Hoidamme jatkuvasti asuntokauppaan ja sisäilmaongelmiin liittyviä toimeksiantoja. Lisäksi syvennämme omaa osaamistamme seuraamalla ajantasaista oikeuskäytäntöä. Päivitämme osaamistamme rakennusmääräyksistä ja tieteellisestä tutkimuksesta yhteistyökumppaniverkostomme avulla. Kumppaniverkostoomme kuuluu rakennusterveyden, mikrobiologian ja lääketieteen asiantuntijoita sekä kuntotarkastajia.

 

Kustannukset

Selvitämme aina asiakkaamme puolesta, onko asiakkaallemme oikeus saada kulumme korvattua joko kokonaan tai osittain esimerkiksi kotivakuutukseen tai liiketoiminnan vakuutuksiin kuuluvasta oikeusturvavakuutuksesta tai vastuuvakuutuksesta.

Maksuton puhelinneuvonta
050 401 0840