RAKENTAMINEN

Rakentamista koskeva lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja alan vakiintuneet menettelytavat muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden, jonka hahmottaminen voi olla maallikolle hankalaa. Rakentamiseen liittyy monien mahdollisuuksien lisäksi taloudellisia riskejä, joihin kannattaa varautua etukäteen. Rakentamiseen liittyvät urakkasopimukset edellyttävät erikoisosaamista sopimuslainsäädännöstä ja myös ymmärrystä rakentamisesta ja sen toimintatavoista.

OSAAMISEMME

Toimistomme lakimiehet hoitavat toimeksiantoja niin julkisille toimijoille, rakennusliikkeille, rakennuttajille kuin rakennuspalveluita käyttäville yksityishenkilöille. Toimistomme tarjoaa monipuolisesti palveluita monissa erilaisissa rakentamiseen liittyvissä juridisissa kysymyksissä, kuten urakkasopimusten laatimisessa tai rakentamisessa ilmenneisiin virheisiin perustuvien riitojen ratkaisussa. Toimistomme lakimiehet hallitsevat YSE 1998 rakennusurakan yleiset sopimusehdot ja niitä koskevan oikeuskäytännön. Olemme edustaneet päämiehiämme urakkasopimuksia koskevissa riidoissa, joissa taloudelliset intressit ovat olleet huomattavia.

SOPIMUSTEN LAATIMINEN

Kokeneiden lakimiesten avulla asiakkaamme voivat varautua taloudellisiin riskeihin jo urakkasopimusta laadittaessa ottamalla huomioon muun muassa muuttuvat olosuhteet. Näin pysytään välttämään taloudellisten riskien lisäksi mahdollisia riitatilanteita.

RIITOJEN RATKAISU

Mikäli rakennushankkeesta syntyy riita, on suositeltavaa olla yhteydessä lakimieheen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta erimielisyydet saadaan selvitettyä nopeasti. Lakimiehemme pyrkivät ensisijaisesti neuvotteluteitse saavuttamaan asiakastamme tyydyttävän sovinnon.

Mikäli asia etenee oikeudenkäyntiin, lakimiehemme ajavat asiakkaamme etuja oikeusprosessissa.

KUSTANNUKSET

Selvitämme aina asiakkaamme puolesta, onko asiakkaallemme oikeus saada kulumme korvattua joko kokonaan tai osittain esimerkiksi kotivakuutukseen tai liiketoiminnan vakuutuksiin kuuluvasta oikeusturvavakuutuksesta tai vastuuvakuutuksesta.

Maksuton puhelinneuvonta
050 401 0840