VAKUUTUSASIAT

Elämässä joutuu kohtaamaan monenlaisia riskejä, joihin kannattaa varautua erilaisten vakuutusten avulla. Vakuutukset tuovat arkeen taloudellista turvallisuutta, sillä vakuutuksen ottanut henkilö voi vakuutuksella turvata varallisuusasemansa haitan tai vahingon sattuessa. Varsinkin yrityksellä on osana riskienhallintaansa usein huomattava määrä eri vakuutuksia.

Joskus vakuutuksen ehdoista voi kuitenkin syntyä erimielisyyksiä vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välillä. Vakuutuksiin perustuvien erimielisyyksien ratkaiseminen edellyttää erityisosaamista lainsäädännön ja vakuutusehtojen tulkinnasta ja soveltamisesta sekä kokemusta vakuutusoikeudellisten asioiden menestyksellisestä hoitamisesta. Toimistomme lakimiehet hoitavat ammattitaitoisesti vakuutuksiin liittyviä riita-asioita. Olemme hoitaneet eri vakuutusten korvauspiirin ja -määrän määrittelyä koskevia vakuutusriitoja. Edustamme sekä vakuutuksenottajia että vakuutusyhtiöitä.

Vakuutuksia koskevissa riitatilanteissa on pääsääntöisesti kysymys vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön erimielisyydestä koskien vakuutuksenottajan oikeutta saada korvausta vakuutuksen perusteella tai erimielisyydestä koskien korvauksen määrää. Usein osapuolten väliset erimielisyydet vahingon korvattavuudesta perustuvat vakuutussopimuksen ehdoissa oleviin rajoituksiin, joilla vakuutusyhtiöt ovat rajoittaneet vakuutuksiensa kattavuutta eri vahinkoihin. Joskus vakuutusehdot sisältävät myös suojeluohjeita, joita vakuutusottajan tulisi noudattaa välttääkseen vahinkoja ja joiden rikkomisesta on säädetty seuraamuksia.

Vakuutuksia koskevat riidat voidaan viedä ratkaistavaksi yleiseen tuomioistuimeen tai vaihtoehtoisesti ennen tuomioistuinta vakuutuslautakuntaan, joka on vakuutusyhtiöiden perustama toimielin. Vakuutuslautakunta antaa riitatilanteissa vakuutuspäätöksistä suositusluontoisia lausuntoja, jotka eivät sido osapuolia. Vaikka lautakunnan lausunnot eivät ole oikeudellisesti sitovia, käytännössä vakuutusyhtiöt noudattavat ratkaisusuosituksia hyvin.

Lautakuntaan tyytymätön vakuutuksenottaja voi viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tiettyjen vakuutuslajien osalta asia saatetaan vakuutusoikeuden tai merivahingonlaskijan ratkaistavaksi käräjäoikeuden sijasta. Selvitämme kuitenkin aina ensin asiakasta tyydyttävän sovinnon syntymisen mahdollisuuden neuvotteluteitse, ennen kuin asiaa lähdetään ajamaan riita-asiana tuomioistuimessa.

Toimistomme kokeneet lakimiehet osaavat arvioida tapauksen ja sen vaatimat toimenpiteet ja ajaa asiaasi tehokkaasti ja tuloksellisesti. Selvitämme aina asiakkaamme puolesta, onko asiakkaallamme oikeus saada kulumme korvattua joko kokonaan tai osittain esimerkiksi kotivakuutukseen tai liiketoiminnan vakuutuksiin kuuluvasta oikeusturvavakuutuksesta tai vastuuvakuutuksesta.

Maksuton puhelinneuvonta
050 401 0840